Aktuálne výzvy
05-03-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Zásobník projektov z programového obdobia 2004-2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR z prostriedkov Regionálneho operačného programu SR v...
04-03-2007
životné prostredie
Vyhlásenie súťaže malých projektov “Zelený projekt 2007”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky z rozpočtu kapitoly na rok 2007 vyčlenilo finančné...
04-03-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grant na podporu aktivít detí a mládeže - mesto Bratislava
Magistrát hlavného mesta Bratislavy vyhlasuje grantový program určený na primárnu prevenciu proti drogám...
04-03-2007
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Program pre občianske aktivity
Dňa 16.3.2007 sa končí výzva podávanie projektov v rámci grantu Program pre občianske aktivity, ktorý...
23-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Divé maky - podpora rómskych nadaných detí
OZ PRO DONUM - spoločnosť pre rozvoj filantropie si Vás dovoľuje informovať o novom výbere rómskych...
22-02-2007
sociálne projekty
Uzávierka - Fond aktívnych občanov
ČO JE CIEĽOM FONDU? - Chceme finančne pomôcť aktívnym občanom, ktorí sú odhodlaní presadzovať svoje...
22-02-2007
kultúra a umenie
Artúr 2007 - Súťaž pôvodných dramatických textov pre deti a mládež
Bábkové divadlo Žilina a Divadelný ústav v Bratislave vyhlasujú štvrtý ročník súťaže pôvodných dramatických...
22-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ukončenie prihlasovania do súťaže Junior Internet
Prihlasovanie do súťaže Junior Internet bolo dňa 16.2.2007 uzavreté. Tento rok sa do národnej súťaže...
21-02-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Cieľom systému reštrukturalizácie vinohradov je prispôsobenie sa produkcie trhovým podmienkam a skvalitnenie...
21-02-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aliante 2007
Aliante 2007 je medzinárodný projekt zameraný na prezentáciu problematiky bezpečnostnej a obrannej politiky...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje