Aktuálne výzvy
18-01-2007
sociálne projekty
Charitatívny fond LION - finančné prostriedky pre deti so zdravotným postihnutím
Charitatívny fond LION je financovaný výlučne z prostriedkov finančnej skupiny ING. I. Cieľ pr...
18-01-2007
sociálne projekty
Nádacia SPP: Podpora verejných zbierok
Aj v tomto roku Nadácia SPP pokračuje v programe na podporu verejných zbierok, ktoré sú realizované...
18-01-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
III. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu
Nadácia Pontis aj tento rok vyhlásila súťaž o najlepšiu diplomovú prácu. Cieľom súťaže je posilniť...
16-01-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzávierka: Ročný európsky program pre študentov
Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu ponúka jednoročné štúdium v Benátkach:...
16-01-2007
sociálne projekty
Grantový program: East East - Partnerstvo bez hraníc
Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti...
13-01-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové podmienky poskytovania podpory formou jednotnej platby na plochu
V týchto dňoch už je známy nový návrh nariadenia o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory komunitných a osvetových aktivít
Cieľom programu je podporiť komunitné a osvetové aktivity, ktoré môžu riešiť malú dostupnosť sociálnych...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory výchovno-vzdelávacích programov
Cieľom programu je podporiť alternatívne výchovno-vzdelávacie programy, ktoré posilnia predškolskú prípravu...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory zamestnanosti
Cieľom programu je integrácia Rómov na trh práce prostredníctvom vytvárania obecných firiem, sociálnych...
13-01-2007
sociálne projekty
Program podpory vytvárania strategických rozvojových dokumentov v obciach s koncentráciou rómskeho obyvateľstva
Cieľ programu: • zabezpečiť efektívne čerpanie štrukturálnych fondov v obciach s vysokou koncentráciou...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje