Aktuálne výzvy
07-04-2014
sociálne projekty
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva príjemcov dotácie podľa §11 “na zamestnávanie znevýhodnených...
04-04-2014
sociálne projekty
IA ZaSI: Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP: Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01: • III....
04-04-2014
sociálne projekty
Nadácia SOCIA: LIENKA POMOCI
Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je podporovať...
04-04-2014
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2014
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického...
03-04-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Usmernenie N3/2007 aktualizácia č.16
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.16...
02-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Zelená pre seniorov 2014
Seniori sú významnou skupinou populácie, ktorá prináša dôležité hodnoty do spoločnosti. Seniori majú...
02-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 24 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31.03.2014...
02-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 23 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014...
02-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 22 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014...
02-04-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výzva OPV-2014/2.2/01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje