Aktuálne výzvy
09-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
09-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.03.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
09-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie PPA č. 108 zo dňa 08.04.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
07-04-2014
sociálne projekty
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva príjemcov dotácie podľa §11 „na zamestnávanie znevýhodnených...
07-04-2014
sociálne projekty
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva príjemcov dotácie podľa §11 “na zamestnávanie znevýhodnených...
04-04-2014
sociálne projekty
IA ZaSI: Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP: Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01: • III....
04-04-2014
sociálne projekty
Nadácia SOCIA: LIENKA POMOCI
Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je podporovať...
04-04-2014
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2014
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického...
03-04-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Usmernenie N3/2007 aktualizácia č.16
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.16...
02-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Zelená pre seniorov 2014
Seniori sú významnou skupinou populácie, ktorá prináša dôležité hodnoty do spoločnosti. Seniori majú...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje