Aktuálne výzvy
08-09-2011
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o výške dodatočnej pomoci v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznámenie pre žiadateľov o dodatočnú pomoc...
22-07-2011
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2011
Na stránke Operačného programu Životné prostredie bol zverejnený aktualizovaný harmonogram výziev na...
18-07-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na stránke www.ropka.sk aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky...
18-07-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Povinnosti prijímateľov NFP v súvislosti s informovaním a publicitou
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na stránke www.ropka.sk...
15-07-2011
životné prostredie
Živá energia: Podprorené projekty
V treťom ročníku podporil Nadačný fond Živá energia ďalších 11 projektov v celkovej sume 30 000 €. Do...
15-07-2011
životné prostredie
Greenways 2011: Podporené projekty
Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke Projekty podporené z programu Greenways 2011. NA...
02-06-2011
sociálne projekty
OP Z: Výzva OPZ 2011/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská v rámci LSKxP
Dňa 30. mája 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
31-05-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Grafická súťaž pre žiakov stredných škôl
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila dňa 31....
29-05-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO
Dovoľujeme si Vás informovať, že od 26. mája 2011 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej...
29-05-2011
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie č. 4 k výzve KaHR-13SP-1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje