Aktuálne výzvy
29-04-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrenia 1.1 Modernizácia fariem
1. ZMLUVY SO SPF PPA žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva: "Otvorená škola 2008"
Ministerstvo školstva SR aj tento rok vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt „Otvorená...
29-04-2008
sociálne projekty
Západoslovenská energetika: Zvýšme šancu pracovať
Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) v spolupráci s Nadáciou Pontis tento rok prvýkrát vyhlasuje grantový...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.1
Od 28.4.2008 je možné predkladať žiadosti v rámci výzvy pre opatrenie Regenerácia sídiel, operačného...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
"VÍŤAZSTVÁ, kde niet porazených"
Nadácia Intenda na svojich stránkach zverejnila v rámci Nadačného fondu Slovak Telekom grantové kolo...
03-03-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pomoc pri reštrukturalizácii vinohradov
Na stránke PPA bola zverejnená informácia pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov...
21-02-2008
životné prostredie
Grantový program Zelené oázy už pozná výsledky
Grantový program Zelené oázy, ktorý vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, už pozná svojich úspešných...
14-02-2008
sociálne projekty
Otvorený grantový program - Bližšie k zdraviu
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila otvorený grantový program – Bližšie k zdraviu. PRE KOHO JE...
14-02-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Otvorený grantový program - Škola praxou
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila grantový program „Škola praxou“. ČO JE CIEĽOM PROGRAMU? Cieľom...
02-02-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1.1 Modernizácia fariem VYHLÁSENÁ!!!
Pôdohospodárska platobná agentúra SR dňa 1.2.2008 vyhlásila dlho očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje