Aktuálne výzvy
15-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023: Odpadové hospodárstvo
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, ...
14-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023 - Ochrana ovzdušia
Dobrý deň, dávame do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke Špecifikáciu...
08-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.1.1- Fotovoltické elektrárne pre obce / výzva VYHLÁSENÁ
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...
09-01-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023 L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L9 - Zvyšovanie...
09-01-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023: Ochrana a využívanie vôd (B)
Environmentálny fond vyhlásil výzvu Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie...
22-12-2022
priemyseľ a výroba
OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
16-11-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Opätovné vyhlásenie / Investície do poľnohospodárskych podnikov
Dobrý deň, dávame do pozornosti OPÄTOVNÉ vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o NFP v rámci: podpatrenia...
28-10-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.3 - Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov podopatrenie:...
27-10-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA 4.3 - Prístup k lesnej pôde
opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku. podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície...
25-10-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSVR SR: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje