Aktuálne výzvy
19-05-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
MIRRI: Športoviská, ihriská, voľnočasové aktivity
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 10.5.2023...
10-05-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV 7.2 - Výzva pre obce do 1000 obyvateľov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA zverejnila na svojej stránke výzvu č. 66/PRV/2023...
31-03-2023
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Aktualizácia výzvy
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA aktualizovala výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie:...
15-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023: Odpadové hospodárstvo
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, ...
14-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023 - Ochrana ovzdušia
Dobrý deň, dávame do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke Špecifikáciu...
08-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.1.1- Fotovoltické elektrárne pre obce / výzva VYHLÁSENÁ
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...
09-01-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023 L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L9 - Zvyšovanie...
09-01-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023: Ochrana a využívanie vôd (B)
Environmentálny fond vyhlásil výzvu Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie...
22-12-2022
priemyseľ a výroba
OPKŽP: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
16-11-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Opätovné vyhlásenie / Investície do poľnohospodárskych podnikov
Dobrý deň, dávame do pozornosti OPÄTOVNÉ vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o NFP v rámci: podpatrenia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje