Aktuálne výzvy
01-02-2024
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program Slovensko: Výstavba a rekonštrukcia zberných dvorov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti vyhlásenú výzvu cez Program Slovensko so zameraním...
09-01-2024
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program Slovensko / SIEA: Energetická efektívnosť verejných budov
Dobrý deň, Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko...
21-12-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM SLOVENSKO: 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Názov výzvy: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred...
19-12-2023
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.6 - Investície do lesníckych technológií
Dotácia na nákup lesníckej techniky opäť aktuálna: opatrenie: 8 – Investície do...
08-12-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM SLOVENSKO: Vodozádržné opatrenia
Názov výzvy: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred...
06-10-2023
priemyseľ a výroba
PROGRAM SLOVENSKO: Dotácia na fotovoltiku pre podniky / MIRRI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán...
06-10-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program Slovensko: Kanalizácia, ČOV, vodovod
Dobrý deň, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre...
03-10-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2024 L10: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L - Zvyšovanie...
03-10-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2024 - Vodovod, Kanalizácia, ČOV, Vodozádržné opatrenia
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke...
08-09-2023
priemyseľ a výroba
MHSR: Budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo hospodárstva SR v spustilo novú výzvu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje