Aktuálne výzvy
23-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“
Ak Vás zaujíma téma ochrany lesa, zúčastnite sa 28. ročníka medzinárodnej konferencie „AKTUÁLNE PROBLÉMY...
23-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznam o uzavretí výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
22-01-2019
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Podniky - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
22-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva na školenie k téme „POVINNOSTI...
22-01-2019
životné prostredie
ENVIROFOND: Oznámenie čísla bankových účtov
Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na...
21-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Vláda odsúhlasila nové priority v oblasti integrácie Rómov do roku 2020
Na výjazdovom rokovaní vlády v Levoči 17. januára 2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie...
18-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 dňa 18. februára 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
18-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Povinnosť žiadateľov dodržiavať podmienky stanovené legislatívou EÚ a SR
Žiadatelia sa každoročne uchádzajú o priame podpory v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR. Pri podaní...
18-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 17.01.2019
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje...
18-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 17.01.2019
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje