Aktuálne výzvy
14-05-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Grantový program pre optimistov- výsledky projektov
Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a riešiť problémy v rôznych...
14-05-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Spustila prihlasovanie na Naše Mesto
Do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, sa za niekoľko hodín zapojilo 1 300 dobrovoľníkov....
14-05-2014
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
14-05-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Oznámenie
Enviromentálny fond oznamuje žiadateľom, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie...
14-05-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
07-05-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE
Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2013 sa bude konať dňa 20. mája 2014...
07-05-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov: 4. júna 2014- oficiálne potvrdená uzávierka Európa pre občanov
6. mája 2014 bola agentúrou EACEA oficiálne zverejnená nová Programová príručka EpO 2014 - 2020 (htt...
07-05-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Vedieť viac podporí projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania
Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia...
05-05-2014
sociálne projekty
NADÁCIA PONTIS: V Tržnici bude aj Trhovisko zodpovedných firiem
Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe, CEE CSR Summit 2014, privíta...
05-05-2014
sociálne projekty
MHSR: OLAF - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2013
Ministerstvo hospodárstva SR si dovoľuje informovať, že partneri siete AFCOS - Koordinačný útvar pre...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje