Aktuálne výzvy
23-09-2010
sociálne projekty
MV SR: Ministerstvo pripravilo zákon o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 budú môcť jednotlivé...
22-09-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, verzia 5.0
Na stránke Agentúry ministerstva školstva SR bola zveřejněná aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP,...
22-09-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program SPP: Dedičstvo regiónov 2010
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať...
17-09-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Karpatskej nadácie: Voľnočasové zóny
Voľnočasové zóny je grantový program financovaný z Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou...
16-09-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Zoznam schválených projektov: 6. Ročník programu Tu sa nám páči tu chceme žiť
K dátumu uzávierky 15.7.2010 bolo do doručených 56 žiadostí o podporu v celkovej sume 89 514,24 EUR....
14-07-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizovaný programový manuál, verzia 3.3
Ministerstvo hospodrástva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
14-07-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie,...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Bezpečnosť pouličného predaja potravín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o Bezpečnosti...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodika ohodnocovania škôd na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nová metodika výpočtu zníženia príjmu z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných udalostí
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje