Aktuálne výzvy
11-02-2019
životné prostredie
OP KŽP: Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu...
08-02-2019
sociálne projekty
SIEA: Podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja môžu požiadať o kreatívne vouchere
Malí a strední podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) budú môcť od 6. 2. 2019 registrovať...
05-02-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019
Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV...
04-02-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
04-02-2019
životné prostredie
ENVIROFOND: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018
Environmentálny fond zverejnil na svojej internetovej stránke Výzvu na predloženie žiadosti o kompenzáciou...
30-01-2019
životné prostredie
SIEA: Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená...
29-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína...
29-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 31. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 stanovila minimálnu...
29-01-2019
priemyseľ a výroba
SIEA: Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji - II. kolo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ MH SR “) v spolupráci so Slovenskou inovačnou...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje