Aktuálne výzvy
13-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie...
13-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.01.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
12-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
11-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPZ: Navýšenie alokácie a posune termínu na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
UPOZORNENIE! MZ SR navyšuje alokáciu a posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ ...
06-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Aktualizácia formulára Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá vstúpila do platnosti 31.01.2014
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 31.01.2014 vstúpil do platnosti...
06-02-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o zverejnení Správy o vyhodnotení...
06-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o zverejnení Správy o vyhodnotení...
04-02-2014
sociálne projekty
ZaSI: Aktualizácia Zmlúv o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že aktualizoval Zmluvy o poskytnutí NFP platné od 01.02.2014 Vzor...
04-02-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Inovatívny čin roka
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva...
04-02-2014
sociálne projekty
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník Grantového programu Hodina deťom
Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje