Aktuálne výzvy
25-11-2009
sociálne projekty
Pri Trenčíne sa maloletí utečenci učia po slovensky
Možnosť naučiť sa po slovensky a navštevovať miestnu školu majú aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak...
24-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP Rybné hospodárstvo: Zoznam uzatvorených zmlúv k 31.10.2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Zoznam uzatvorených zmlúv...
24-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Povinnosť predkladania Evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín k 1.decembru
Ústredný portál verejnej správy informoval na svojej internetovej stránke o povinnosti podnikateľov,...
24-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Novelizácia zákona o spotrebnej dani z vína
V Zbierke zákonov bol zverejnený nový Zákon č. 472/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z....
24-11-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Vzorové dokumenty vyhlásenia ručiteľa pre účel zabezpečenia vyplatenia zálohovej platby, opatrenie 3.4, 4.3
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR...
23-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie MP SR o výške doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky oznamuje výšku sadzieb pre jednotlivé doplnkové národné...
03-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí na propagačné programy spolufinancované EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa: - PROPAGAČNÝCH...
02-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásené nové Chránené vtáčie územia
V Zbierke zákonov boli zverejnené nové Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorými sa vyhlasujú...
02-11-2009
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu...
02-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Nové vzory zmlúv o zriadení záložného práva
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje