Aktuálne výzvy
18-04-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzavretá výzva na implementáciu Akčných plánov Národnej Lisabonskej stratégie II Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond vyhlasuje UZAVRETÚ...
31-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
V ý z v a na predkladanie žiadostí o podporu historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko š.p. Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle výnosu MP SR č . 806/2004-100 zo dňa 13. apríla 2004 o podrobnostiach...
31-03-2006
sociálne projekty
Výzva na predkladanie projektov pre program Podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Fond sociálneho rozvoja dňa vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov: program Podpora rozvoja regionálnej...
28-03-2006
sociálne projekty
CEE Trust vyzýva na predkladanie projektov.
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (“CEE Trust”) je nezávislá organizácia, ktorá sa...
28-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí pre SOP ĽZ – 2006 – SORO – 1 Opatrenie 3.2
Ministerstvo školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond ako sprostredkovateľský...
28-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladnie žiadostí pre JPD BA CIEĽ 3 – 2006 – SORO – 1 Opatrenie 2.1
Ministerstvo školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond ako sprostredkovateľský...
27-03-2006
sociálne projekty
AKTUÁLNE GRANTOVÉ KOLO podpory PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ na živote obce v roku 2006.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Nadáciou Intenda vyhlasuje podmienky podpory...
23-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
VYHLÁSENIE PODMIENOK POSKYTNUTIA DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA VYDÁVANIE ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ TLAČE – PERIODÍK NA ROK 2006
1. Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie pedagogickej tlače na rok 2006...
17-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky...
17-03-2006
sociálne projekty
Small Grants Program 2006 - Program malých grantov 2006 pre občiansku spoločnosť
Svetová banka Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti spoločne vyhlasujú Program malých grantov 2006...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje