Aktuálne výzvy
20-10-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program Myšlienka na podporu záujmu mladých ľudí o vzdelanie
Podmienky účasti v grantovom programe Grantový program Myšlienka realizuje Nadácia pre deti...
19-10-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Ministerstvo životného prostredia pozastavuje prijímanie žiadostí!!!
Konečný termín podávania žiadostí v rámci opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia...
19-10-2006
životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia pozastavuje prijímanie žiadostí!!!
Konečný termín podávania žiadostí v rámci opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia...
11-10-2006
sociálne projekty
Podpora projektov zameraných na občianske aktivity (uzávierka 10.november 2006)
Nadácia Ekopolis, v spolupráci s Centrom pre filatropiu, vyhlásila jesenné kolo otvoreného grantového...
09-10-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program VSE pre mladé talenty v Košickom a Prešovskom kraji
Nadačný fond Východoslovenská energetika a.s. – Nadácia Pontis vyhlasuje grantový program Mladé talenty....
09-10-2006
sociálne projekty
Grantový program VSE pre mladé talenty v Košickom a Prešovskom kraji
Nadačný fond Východoslovenská energetika a.s. – Nadácia Pontis vyhlasuje grantový program Mladé talenty....
09-10-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Podpora na rozvoj cestovného ruchu v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vyzýva všetkých žiadateľov na podávanie žiadostí pre...
09-10-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Podpora na rozvoj podnikania v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo pre žiadateľov dňa 5.10.2006 výzvu na predkladanie...
05-10-2006
sociálne projekty
Grantový program Detské ihriská pre Prešovský a Košický kraj
Nadačný fond Východoslovenská energetika a.s. – Nadácia Pontis vyhlasuje otvorený grantový program...
05-10-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program Detské ihriská pre Prešovský a Košický kraj
Nadačný fond Východoslovenská energetika a.s. – Nadácia Pontis vyhlasuje otvorený grantový program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje