Aktuálne výzvy
17-02-2020
životné prostredie
SAŽP: Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy
Obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy. Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu Náklady...
17-02-2020
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
14-02-2020
životné prostredie
SIEA: Domácnosti nemôžu zároveň využiť poukážku zo Zelenej domácnostiam a príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie
Domácnosti, ktoré využili alebo využijú pomoc z národného projektu Zelená domácnostiam a Zelená domácnostiam...
13-02-2020
sociálne projekty
MINEDU: Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie
Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie...
13-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020
Viac informácií nájdete tu: https://mpsr.sk/aktualne/vyzva-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-v...
11-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy
Zástupcovia miest a obcí, súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných...
07-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
07-02-2020
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Dňa 4.2 a 5.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Košiciach...
07-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií vyzdvihla aktivity na podporu expanzie slovenských potravinárov,...
07-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje