Aktuálne výzvy
01-02-2017
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre prijímateľa SO MV SR – verzia 2.2
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia...
01-02-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU
OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA – II. obdobie Viac...
27-01-2017
životné prostredie
OP KŽP: ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM Č. 15 A 16 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SA BUDE KONAŤ V BANSKEJ BYSTRICI
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
27-01-2017
sociálne projekty
MPSR: Ministerstvo pôdohospodárstva naštartovalo čerpanie eurofondov, a realizuje ich transparentne a odborne
Reakcia na medializovanú tlačovú konferenciu strany Sloboda a Solidarita: Slovensko po dvoch rokoch od...
27-01-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl....
18-01-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sumárne prehľady
Na stránke www.apa.sk boli zverejnené nasledovné dokumenty: Sumárny prehľad – projektové opatrenia...
18-01-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Programy cezhraničnej spolupráce
V rokoch 2007-2013 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce - 4 na vnútornej...
16-01-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života...
16-01-2017
sociálne projekty
MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy
Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného...
22-12-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje