Aktuálne výzvy
28-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva Nadácie VÚB : Podpora účasti vzdelávacích inštitúcií na obnove banskoštiavnickej Kalvárie
Na stránke Nadácie VÚB bola dňa 27.mája 2008 uverejnená výzva pre poskytnutie ďalšej formy pomoci v...
28-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Priebežná výzva v rámci OP Bratislavský kraj: Regionálna a mestská hromadná doprava
NEPREHLIADNITE! PRIEBEŽNÁ VÝZVA - Stále prebieha pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný...
28-05-2008
priemyseľ a výroba
Aktuálna výzva: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
AKTUÁLNA VÝZVA v rámci Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast pre opatrenie 1.1.1...
28-05-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prebiehajúca výzva: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR má stále otvorenú výzvu, ktorú vyhlásilo v mesiaci apríl v rámci operačného...
27-05-2008
priemyseľ a výroba
Blíži sa uzávierka: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
27-05-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Blížiaca sa uzávierka: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Ochrana ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje