Aktuálne výzvy
06-11-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva týkajúca sa zaradenia nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodlo o novom systéme schvaľovania prevádzkovateľov (nákupcov a...
06-11-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Priebežné výsledky programu PrieStory 2008
Nadácia Ekopolis a ČSOB - finančná skupina spoločne vyhlásili program "PrieStory 2008", ktorého uzávierka...
31-10-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu: Otvorená škola
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky tento rok vyhlásilo výzvu „ Otvorená škola“. Posledný možný...
31-10-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Restrukturalizačná pomoc pestovateľom cukrovej repy pre hospodársky rok 2008/2009
Pôdohospodárska platobná agentúra vydala a na svojich stránkach zverejnila Metodický postup k poskytovaniu...
20-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program Konta Orange: Školy pre budúcnosť
Konto Orange aj tento rok vyhlasuje grantový program Školy pre budúcnosť, pre základné školy a prvý stupeň...
20-09-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program Konta Orange: Učme sa inak
Konto Orange aj tento rok vyhlasuje ďalší ročník grantového programu pre stredoškolákov. Štvrtý ročník...
20-09-2007
priemyseľ a výroba
Výzva SOP PS: Podpora budovania priemyselných parkov a rekonštrukcia výrobných hál
Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a Služby v gescii SARIO vydal výzvu na predkladanie...
18-09-2007
sociálne projekty
Grantový program: Informácie – most medzi generáciami
Slovak Telekom založil v spolupráci s Nadáciou Intenda Nadačný fond Slovak Telekom pre všetkých, ktorí...
18-09-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Nadácie Ekopolis: PrieStory
Nadácia Ekopolis vyhlásila už 4. ročník grantového programu PrieStory 2008, v rámci ktorého podporí ďalších...
16-09-2007
sociálne projekty
Nadácia SPP: Výsledky grantového programu OPORA 2007
Nadácia SPP vyhlásila v mesiaci jún 2007 grantový program OPORA, prostredníctvom ktorého chce prispieť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje