Aktuálne výzvy
28-08-2017
životné prostredie
OP KŽP: Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
25-08-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3
V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach: - C4...
25-08-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Agrorezort zafinancuje rekonštrukciu 180 km ciest II. a III. triedy
• Zrekonštruuje sa 180 km ciest II. a III. triedy • Z 24 projektov schválených 22 projektov po celom...
17-08-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: V regiónoch pribudnú nové cyklotrasy
V mestách a obciach na Slovensku pribudnú desiatky nových cyklotrás. Ministerstvo pôdohospodárstva a...
17-08-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Výzvu na predkladanie...
10-08-2017
sociálne projekty
MP SR: Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov
• Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov • Celkový objem...
10-08-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
25-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...
11-07-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu
Vypísali sme novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje