Aktuálne výzvy
28-09-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom, u ktorých bola...
13-09-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5000 eur, verzia 3
Centrálny koordinačný orgán udeľuje výnimku zo Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na...
12-09-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Na Slovensku pribudnú tisíce nových miest v materských školách
Na celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 4780 nových miest, čo poteší najmä tisíce rodičov, ktorých...
12-09-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný...
28-08-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Zjednodušili sme podmienky výzvy na prístup k pitnej vode pre 1043 obcí a miest - hláste sa!
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo...
28-08-2017
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV/PRIJÍMATEĽOV V RÁMCI VÝZIEV DSV, PVVC, TEAMING MIMO BK A TEAMING V BK
V nadväznosti na medializované informácie v priebehu júla 2017, ohľadom výberu projektov v rámci prioritnej...
28-08-2017
životné prostredie
OP KŽP: Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
25-08-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3
V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach: - C4...
25-08-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Agrorezort zafinancuje rekonštrukciu 180 km ciest II. a III. triedy
• Zrekonštruuje sa 180 km ciest II. a III. triedy • Z 24 projektov schválených 22 projektov po celom...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje