Aktuálne výzvy
29-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: O budúcnosti európskej politiky o lesoch sa rokuje v týchto dňoch v Bratislave
O strategickom smerovaní európskej politiky týkajúcej sa ochrany lesov sa aktuálne rokuje v Bratislave....
28-11-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Podporením miestnych akčných skupín sa vytvoria v najmenej rozvinutých regiónoch stovky nových pracovných miest
Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku patrí medzi dlhodobé priority Ministerstva pôdohospodárstva....
28-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 31.10.2017 v zmysle §...
23-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Nový zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene...
21-11-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Agrorezort podporí 87 miestnych akčných skupín takmer 150 miliónmi eur
Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort...
20-11-2017
veda a výskum
MINEDU: Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku
Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto...
15-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky
Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar ministerstva. Jeho poslaním bude zlepšovať...
13-11-2017
životné prostredie
OP KŽP: Vyhlásená 31. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita...
13-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) oznámila...
13-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: PRÍRUČKA K VEREJNEJ INTERVENCII OBILNÍN V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk - Príručku spolu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje