Aktuálne výzvy
07-03-2006
sociálne projekty
Program integrácie Rómov
Kontext Popri priepastných ( a neustále sa prehlbujúcich ) regionálnych rozdieloch a všeobecnom zaostávaní...
07-03-2006
sociálne projekty
East East program
Program podporuje projekty prekračujúce hranice pri spolupráci zameranej na vytváranie a upevňovanie...
06-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
RÓMSKY PAMÄTNÝ UNIVERZITNÝ PROGRAM ŠTIPENDIÍ RMUSP
Program Inštitútu otvorenej spoločnosti (OSI) Vyhlásenie štipendijného programu na školský rok 20...
02-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Uzavretá výzva na predkladanie projektov v rámci JPD Cieľ 3
Vymedzenie výzvy Opatrenie č. 2.1 je zamerané aj na podporu realizácie vzdelávacích aktivít pre inštitúcie...
27-02-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva pre program INTERREG IIIA AT - SR je obnovená!
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...
27-02-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...
27-02-2006
životné prostredie
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...
27-02-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva pre program INTERREG IIIA AT - SR je obnovená!
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...
24-02-2006
sociálne projekty
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo novú výzvu na predkladanie projektov
Nová výzva na NA OVERENIE NOVÝCH AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE „PODPORA VYTVÁRANIA NOVÝCH...
23-02-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva podporuje projekty „Zdravie v skolach”
Ministerstvo skolstva SR vyhlasilo vyzvu na ziskanie financnych prostriedkov v ramci rozvojovych...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje