Aktuálne výzvy
06-07-2006
sociálne projekty
Grantový program Chránené dielne
Grantový program Chránené dielne Prvý adresný grantový program Nadácie Slovenskej sporiteľne vznikol...
06-07-2006
kultúra a umenie
NOVÝ PROGRAM STREDOEURÓPSKEJ NADÁCIE: VÁŽIME SI UMENIE A KULTÚRU (Uzávireka: 13. septembra 2006)
Stredoeurópska nadácia (CEF), ako nezisková, nezávislá nadácia so sídlom v Bratislave, v spolupráci...
06-07-2006
sociálne projekty
NOVÝ PROGRAM STREDOEURÓPSKEJ NADÁCIE: VÁŽIME SI UMENIE A KULTÚRU (Uzávireka: 13. septembra 2006)
Stredoeurópska nadácia (CEF), ako nezisková, nezávislá nadácia so sídlom v Bratislave, v spolupráci...
06-07-2006
sociálne projekty
Program "partnerstvá v regiónoch"(Uzávierka: 14. októbra 2006)
Cieľ programu: Nadácia Tatra banky hľadá v každom samosprávnom kraji mimovládnu, neziskovú organizáciu,...
06-07-2006
sociálne projekty
VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi ( Uzávierka : 18. septembra 2006)
Uzávierka : 18. septembra 2006 VOKA - vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, so svojimi...
06-07-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi ( Uzávierka : 18. septembra 2006)
VOKA - vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, so svojimi organizačnými partnermi vyhlasuje...
29-06-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nová dotácia na rozvoj obcí a mestských častí Bratislavského kraja (uzávierka: 31.7.2006.)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Jednotný programový...
22-06-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na sušené krmivo pre schválené spracovateľské podniky
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila výzvu pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské...
21-06-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie grantového programu Šanca pre deti
Otázka je jednoduchá: Viete si predstaviť, kde by ste dnes boli, ak by ste nedostali šancu chodiť do...
13-06-2006
veda a výskum
Podpora výskumu a vývoja
Ministerstvo školstva SR v súlade s „Výnosom Ministerstva školstva SR z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr....

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje