Aktuálne výzvy
31-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie RO pre OPBK k zadefinovaniu lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku,...
31-03-2014
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: ROMA GRADUATE PREPARATION PROGRAM
Roma Graduate Preparation Program otvára výzvu vrámci projektu Roma Access Program na Central European...
31-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-4.1a-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
31-03-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-13-3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
25-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam pre prijímateľov NFP v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
RO OPBK so dovoľuje prijímateľov NFP v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít...
25-03-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Grantový program pre optimistov
Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a riešiť problémy v rôznych...
25-03-2014
sociálne projekty
Nadácia SPP: Zlepšime spoločne Slovensko
SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený...
25-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie- Dotácia na účasť spracovateľa na výstave
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa...
25-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
25-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01- ZMENA FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje