Aktuálne výzvy
23-10-2013
sociálne projekty
MV SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti...
23-10-2013
životné prostredie
OPŽP: Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
11-10-2013
sociálne projekty
Nadácia Orange: Darujte Vianoce 2013
Dvanásty ročník programu Darujte Vianoce opäť umožní ochotným darcom plniť sny chorým, opusteným, bez...
11-10-2013
kultúra a umenie
MK SR: Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 až 202
Ministerstvo kultúry SR pracuje na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020. Do tohto procesu...
11-10-2013
životné prostredie
Nadácia PROVIDA: GRANTOVÁ VÝZVA: Môžu ryby lietať?
Nadácia PROVIDA hľadá tých, ktorí veria aj v zdanlivo nemožné. Jednotlivcov, neziskové organizácie a...
11-10-2013
veda a výskum
OPVaV: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV – aktualizácia
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia, že od 08.10.2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...
07-10-2013
kultúra a umenie
MK SR: Ministerstvo kultúry podporuje cesty detí za kultúrou
V dňoch od 1. do 26. októbra 2013 môžu žiaci základných a stredných škôl v SR využiť ponuku Železničnej...
07-10-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Vyhlásenie výzvy k prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd č. OPŽP-PO1-13-2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že bola vyhlásená výzva...
07-10-2013
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Výzva GSK: Projekty na podporu seniorov
Pri príležitosti Svetového dňa seniorov vyhlasuje Fond GSK Jesennú výzvu 2013. Projekty na podporu seniorov...
07-10-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra banky: OTVORENÝ GRANT E-TALENT PRE ŠTUDENTOV INFORMATIKY!!!
Nadácia Tatra banky verejne vyhlásila dňa 1. októbra 2013 kritériá programu tak, aby boli dostupné študentom,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje