Aktuálne výzvy
12-12-2013
kultúra a umenie
Nadácia Tatra banky: Grantový program Viac umenia má svojich víťazov
Nadácia úspešne uzavrela druhý ročník prijímania projektov do grantového programu Nadácie Tatra banky...
12-12-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie k zverejneným výzvam č: PRV/2013/30, PRV/2013/31, PRV/2013/32, PRV/2013/33
Oznámenie sa týka predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja...
11-12-2013
sociálne projekty
Ekopolis: Pohoda za mestom
Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým...
11-12-2013
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Za uplynulé roky odsúdili v priemere 3 osoby za spáchanie korupčného trestného činu. Z tohto hľadiska...
11-12-2013
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Nadácia v spolupráci s vybranými firmami už druhý rok podporí watchdogové a analytické organizácie na...
09-12-2013
životné prostredie
OP ŽP: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO7-12-1 zo dňa 31.10.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné...
09-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Výročná konferencia Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny...
09-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013 verzia 5.2.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny...
09-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov
Centrálny koordinačný orgán oslovuje žiadateľov/ prijímateľov s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej...
11-11-2013
sociálne projekty
Nadácia Orange: Pomôžme si rozprávkou
Občianske združenie Návrat, ktorého činnosť Nadácia Orange dlhodobo podporuje, organizuje diskusiu o...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje