Aktuálne výzvy
26-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 8.4
PPAzverejnila na www.apa.sk v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie...
26-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1
PPA zverejnila na www.apa.sk, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie...
26-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3
PPA zverejnila na www.apa.sk, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie...
25-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných...
25-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
PPA oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií...
24-02-2020
životné prostredie
SAŽP: SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII
V dňoch 11. – 13. februára 2020 navštívili zástupcovia SAŽP a MŽP SR kolegov z Českej informační agentúry...
24-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
24-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
21-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra...
21-02-2020
priemyseľ a výroba
SIEA: Termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája
Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje