Aktuálne výzvy
14-02-2020
životné prostredie
SIEA: Domácnosti nemôžu zároveň využiť poukážku zo Zelenej domácnostiam a príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie
Domácnosti, ktoré využili alebo využijú pomoc z národného projektu Zelená domácnostiam a Zelená domácnostiam...
13-02-2020
sociálne projekty
MINEDU: Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie
Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie...
13-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020
Viac informácií nájdete tu: https://mpsr.sk/aktualne/vyzva-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-v...
11-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy
Zástupcovia miest a obcí, súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných...
07-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
07-02-2020
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Dňa 4.2 a 5.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Košiciach...
07-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií vyzdvihla aktivity na podporu expanzie slovenských potravinárov,...
07-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej...
06-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...
06-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje