PPA: Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 25-10-2019 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na http:www.apa.sk/prvonakupca-mlika
hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2019.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje