Aktuálne výzvy
25-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Žiadosti o zmenu individuálnej kvóty
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené Upozornenie pre výrobcov kravského mlieka...
25-11-2008
sociálne projekty
Konto Orange podporilo hendikepovaných študentov
Konto Orange podporilo prostredníctvom grantového programu „Štipendium pre znevýhodnených“ študentov...
25-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nová Výzva pre podávanie žiadostí programu ADAM v oblasti informácií pre mládež
Ministerstvo školstva SR vyhlasuje novú Výzvu pre podávanie žiadostí o dotáciu na realizáciu projektov...
25-11-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Konferencia: Švajčiarsko - Slovenská spolupráca
Úrad vlády SR pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, euróspke záležitosti, ľudské...
25-11-2008
životné prostredie
Nová výzva: Blokový grant EMVO-TUR
Na stránke nadácie Ekopolis bola zverejnená informácia o nej výzve v rámci Blokového grantu EMVO – TUR. ČO...
21-11-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Ekopolis pripravuje ďalšiu výzvu „Živé chodníky“
Nadácia Ekopolis a spoločnosť Toyota pripravujú ďalšiu výzvu, „Živé chodníky“, s uzávierkou prijímania...
20-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky zverejnila Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie...
20-11-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program INTERREG IVC - Národný informačný deň
Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program INTERREG IVC v súlade s plánom mediálnych...
19-11-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Smerné ukazovatele Operačného programu Bratislavský kraj
Na stránke Národného strategického a referenčného rámca SR boli zverejnené smerné ukazovatele pre Operačný...
19-11-2008
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Hľadáme ďalší zmysel - Pre podnikanie
Nadácia Pontis vyhlásila nový grantový program Hľadáme ďalší zmyslek. Hlavným cieľom grantového programu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje