Aktuálne výzvy
16-01-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
16-01-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
16-01-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
16-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Zverejnenie Písomného vyzvania pre Štátny fond rozvoja bývania
V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II bolo dňa 12. januára vyhlásené Písomné vyzvanie...
16-01-2015
priemyseľ a výroba
Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít...
16-01-2015
životné prostredie
OPŽP: Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
16-01-2015
životné prostredie
OPŽP: Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16.1.2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia...
16-01-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
16-01-2015
veda a výskum
Informácia o zámere vyhlásiť výzvy
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva...
16-01-2015
sociálne projekty
Pozvánka-úvodná konferencia k operačnému programu Efektívna verejná správa 2014-2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na úvodnú konferenciu k operačnému programu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje