Aktuálne výzvy
24-11-2014
životné prostredie
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.3 (platná od 18.11.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 18. novembra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.1 (platná od 18.11.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 18. novembra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
20-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Ministerstvo financií SR spracovalo brožúru k miestnym daniam
Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve,...
20-11-2014
sociálne projekty
Príručka pre žiadateľa o NFP – aktualizácia
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval "Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok...
20-11-2014
priemyseľ a výroba
Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov
SIEA upozorňuje Prijímateľov NFP, aby venovali náležitú pozornosť príprave a uzatváraniu zmlúv, ktoré...
20-11-2014
životné prostredie
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.10.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
20-11-2014
životné prostredie
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-1
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí...
19-11-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje