Aktuálne výzvy
12-12-2013
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Fond Karpatskej vandrovky znovu ponúka podporu.
Karpatská nadácia otvorila 12. decembra 2012 štvrtú grantovú výzvu Fondu Karpatskej vandrovky s názvom...
12-12-2013
priemyseľ a výroba
Výzvy pre Horizont 2020 zverejnené
Európska komisia dňa 11.12.2013 zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu pre výskum a inovácie...
12-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
FNPV: Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov
Rada fondu na podporu vzdelávania začiatkom decembra schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov....
12-12-2013
sociálne projekty
OP ZaSI: Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014
V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť...
12-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra banky: Nový grant Stredoškoláci do sveta pozná svojich víťazov
Nadácia Tatra banky vyhodnotila prvý ročník nového grantového programu pre stredoškolákov. K termínu...
12-12-2013
kultúra a umenie
Nadácia Tatra banky: Grantový program Viac umenia má svojich víťazov
Nadácia úspešne uzavrela druhý ročník prijímania projektov do grantového programu Nadácie Tatra banky...
12-12-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie k zverejneným výzvam č: PRV/2013/30, PRV/2013/31, PRV/2013/32, PRV/2013/33
Oznámenie sa týka predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja...
11-12-2013
sociálne projekty
Ekopolis: Pohoda za mestom
Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým...
11-12-2013
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Za uplynulé roky odsúdili v priemere 3 osoby za spáchanie korupčného trestného činu. Z tohto hľadiska...
11-12-2013
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Nadácia v spolupráci s vybranými firmami už druhý rok podporí watchdogové a analytické organizácie na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje