Aktuálne výzvy
03-10-2008
kultúra a umenie
Výnos MK SR na poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly
INFORMÁCIA: Ministerstvo kultúry SR vydalo výnos, ktorým sa upresňujú podmienky poskytovania dotácií...
03-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové Nariadenie týkajúce sa platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 350/2008, ktorým sa mení...
03-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nariadenie vlády 341/2008 na trvalé ukončenie výsadby vinohradov
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 341/2008 o podmienkach...
02-10-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Zdravotníctvo stále aktuálna: 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc
VÝZVA – OP ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
26-09-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky 4.kola ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
VÝSLEDKY 4. KOLA INFRAŠTRUKTÚRA VZELÁVANIA: Na stránke www. ropka.sk bol zverejnený zoznam schválených...
23-09-2008
životné prostredie
Výzvy OP ŽP v rámci prioritnej osi 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
VÝZVA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí...
23-09-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva OP KaHR: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 16. septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-09-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na IBR opäť vyhlásená!
NEPREHLIADNITE! Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bola dňa 17.9.2008 zverejnená...
18-09-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5 ročník grantového programu PrieStory
PRIESTRANSTVÁ OŽIVUJÚCE VZŤAHY: Nadácia Ekopolis vyhlásila dňa 16. septembra 2008 - 5. ročník grantového...
18-09-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP KaHR: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energeticky
NEPREHLIADNITE! MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA JE VYHLÁSENÁ: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje