Aktuálne výzvy
14-10-2014
sociálne projekty
MF SR plánuje obstarať migráciu informačného systému MPRV SR
Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie migrácie ekonomického...
14-10-2014
sociálne projekty
Elektronické trhovisko na online obchod so štátom uspelo v Bruseli
Elektronický kontraktačný systém (EKS), ktorý nedávno spustil obchodovanie so štátom online, bol na...
14-10-2014
životné prostredie
Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie
Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.euractiv.sk/separovanie-a-samosprava/clanok/novy-z...
14-10-2014
sociálne projekty
Bratislavčania s pomocou ministerstva dopravy dostali nové byty
Bratislava (9. októbra 2014) – Bratislavčania dostali do užívania ďalších 48 nových nájomných bytov....
14-10-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,...
14-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 9.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na...
14-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácií Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2 (platná od 09.10.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 9. októbra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
14-10-2014
veda a výskum
Upozornenie ASFEU pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj na nevyhnutnosť poistenia majetku
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydala dňa...
14-10-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
14-10-2014
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje