Aktuálne výzvy
27-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014...
24-09-2019
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne
Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín,...
19-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie...
19-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie...
17-09-2019
veda a výskum
MINEDU: Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky
Všeobecnú výzvu na rok 2019 dnes ohlásila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...
17-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2019/2020
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre...
12-09-2019
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného...
12-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Vyhlásená výzva zameraná na podporu preventívnych opatrení na zníženie následkov prírodných katastrof
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
30-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
PPA oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje