Aktuálne výzvy
27-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Súhrrné informácie o výsledkoch Environmentálneho fondu
Na stránke Environmentálneho fondu boli zverejnené súhrnné informácie o dotáciách z Environmentálneho...
27-05-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Predĺženie termínu na predkladanie žiadosti o poistné
Pôdohospodárska platobná agentúra, v súvislosti s aktualizáciou osevných plôch pre poistenie poľnohospodárskych...
21-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky grantového programu Konta Orange: Šanca pre Váš región
Základnou misiou programu, ktorý výhlásilo Konto Orange už po štvrtýkrát, je rozvoj regiónov Slovenska...
19-05-2008
sociálne projekty
Konto Orange: Vykročme si v ústrety
Konto Orange vyhlasuje program "Vykročme v ústrety", ktorý je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít...
19-05-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Podpora pre najlepšie karpatské vidiecke rozvojové iniciatívy
Karpatská nadácia otvára nový grantový program spojený s technickou asistenciou pod názvom Karpatské...
19-05-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Karpatská nadácia podporí študentov štipendiom
Karpatská nadácia je súkromná a nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ podporu dobrých susedských...
19-05-2008
životné prostredie
ENVI-PAK: „Každý môže... triediť odpad“
Oprávnená organizácia ENVI-PAK, prevádzkovateľ systému ZELENÝ BOD na Slovensku, v máji spustila osvetovú...
19-05-2008
životné prostredie
Nadácia Ekopolis podporila 6 zelených projektov za vyše 860 tisíc korún
V 53. grantovom kole Environmentálneho programu Nadácia Ekopolis podporila šesť organizácií z celého...
14-05-2008
priemyseľ a výroba
VÝZVA: Podpora budovania hnedých priemyselných parkov
Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Operačného...
12-05-2008
kultúra a umenie
Grantový systém Ministerstva kultúry 2008 - PRO SLOVAKIA
Program 5 – PRO SLOVAKIA – sa zameriava na prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, podporu mobility...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje