Aktuálne výzvy
19-05-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Karpatská nadácia podporí študentov štipendiom
Karpatská nadácia je súkromná a nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ podporu dobrých susedských...
19-05-2008
životné prostredie
ENVI-PAK: „Každý môže... triediť odpad“
Oprávnená organizácia ENVI-PAK, prevádzkovateľ systému ZELENÝ BOD na Slovensku, v máji spustila osvetovú...
19-05-2008
životné prostredie
Nadácia Ekopolis podporila 6 zelených projektov za vyše 860 tisíc korún
V 53. grantovom kole Environmentálneho programu Nadácia Ekopolis podporila šesť organizácií z celého...
14-05-2008
priemyseľ a výroba
VÝZVA: Podpora budovania hnedých priemyselných parkov
Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Operačného...
12-05-2008
kultúra a umenie
Grantový systém Ministerstva kultúry 2008 - PRO SLOVAKIA
Program 5 – PRO SLOVAKIA – sa zameriava na prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, podporu mobility...
12-05-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu
ČO JE CIEĽOM POMOCI? Cieľom tohto programu je poskytnúť pomoc na diverzifikáciu regiónom ovplyvneným...
12-05-2008
životné prostredie
Výsledky Blokového grantu: Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj
Takmer 17 miliónov korún rozdelila Nadácia Ekopolis ôsmim mimovládnym organizáciám z Blokového grantu...
12-05-2008
životné prostredie
Výsledky grantu: Ľudia pre stromy
Nadácia Ekopolis podporila v 3. ročníku programu Ľudia pre stromy 34 projektov sumou 1,4 milióna korún....
09-05-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Dotácia na poistné - rastlinná výroba
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke informáciu o možnosti predkladania žiadostí...
09-05-2008
sociálne projekty
Grant Nádácie otvorenej spoločnosti: Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje grantovú výzvu na súťaž cez internet „Keby sme boli všetci rovnakí,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje