Aktuálne výzvy
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Deborah Harding štipendium pre rómskeho študenta
Stredoeurópska Univerzita so sídlom v Budapešti ponúka Deborah Harding štipendium pre rómskeho študenta...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Máš pocit, že máš na viac?
Ešte zajtra (30.4.2008) majú vysokoškoláci v rámci programu „Máš pocit, že máš na viac?“ poslednú šancu...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bol zverejnený blokový grant Modernizácia verejného...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2008 vyčlenilo finančné...
29-04-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrenia 1.1 Modernizácia fariem
1. ZMLUVY SO SPF PPA žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva: "Otvorená škola 2008"
Ministerstvo školstva SR aj tento rok vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt „Otvorená...
29-04-2008
sociálne projekty
Západoslovenská energetika: Zvýšme šancu pracovať
Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) v spolupráci s Nadáciou Pontis tento rok prvýkrát vyhlasuje grantový...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.1
Od 28.4.2008 je možné predkladať žiadosti v rámci výzvy pre opatrenie Regenerácia sídiel, operačného...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
"VÍŤAZSTVÁ, kde niet porazených"
Nadácia Intenda na svojich stránkach zverejnila v rámci Nadačného fondu Slovak Telekom grantové kolo...
03-03-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pomoc pri reštrukturalizácii vinohradov
Na stránke PPA bola zverejnená informácia pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje