Aktuálne výzvy
27-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity
Dňa 23. septembra bola vyhlásená grantová schéma na stránke www.nadaciavub.sk. Do konca októbra je možné...
27-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Karpatská nadácia: Program štipendií T - Systems Slovakia
Karpatská nadácia otvorila štvrtý ročník "Program štipendií T – Systems Slovakia", ktorý podporí vysokoškolákov...
27-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Stredoškoláci do sveta
Na stránke www.nadaciatatrabanky.sk bola zverejnená informácia o novom grantovom programe "Stredoškoláci...
27-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Kvalita vzdelávania
Na stránke www.nadaciatatrabanky.sk bola zverejnená informácia o Grantovom programe "Kvalita vzdelávania",...
27-09-2013
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Grantovy program Aktívne občiansko a inkúzia
Nadácia Ekopolis vyhlásila spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre...
27-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis: Grantový program Podpora vysokoškolských projektov
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlásil 2. ročník grantového programu Podpora vysokoškolských...
27-09-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Pontis: Grantový program Ekoobec 2013
Na stránke www.nadaciapontis.sk bola zverejnená informácia o vyhlásení druhého ročníka grantového programu...
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Výzva pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a propagačné aktivity....
24-09-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
PPA vyzýva žiadateľov (odborné a medziodvetvové organizácie EÚ zastupujúce príslušné sektory), že v termíne...
24-09-2013
životné prostredie
Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na stránke www.opzp.sk informáciu,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje