Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozývajú na WORKSHOP - SÍDLA A BIODIVERZITA. Podujatie je zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity, špeciálne na sídla a biodiverzitu ---- životné prostredie ( 25-10-2019 )

Cieľom workshopu je zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity poskytnutím informácií, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe zo slovenských miest a obcí. Správne sústredenie informácií o biodiverzite v sídlach vedie k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Workshop sa uskutoční 6. - 7. novembra 2019 v Piešťanoch a je určený zástupcom verejnej a štátnej správy, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a širokej verejnosti.

Prihlásiť sa môžete tu: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-sidla-biodiverzita/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje