Aktuálne výzvy
17-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
16-12-2013
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Nestlé pre vodu v krajine
Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine....
16-12-2013
veda a výskum
OPVaV: Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informuje o výsledkoch...
13-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 240/2013 vydanom...
13-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva- nadnárodná spolupráca v oblasti kariérneho rastu výskumných pracovníkov
Program „Kapacity" 7. rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností...
13-12-2013
veda a výskum
Vyhlasovanie výziev pre OPV a OPVaV
V súvislosti so záverom programového obdobia 2007-2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu...
13-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlasovanie výziev pre OPV a OPVaV
V súvislosti so záverom programového obdobia 2007-2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu...
13-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
13-12-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2013
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
12-12-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO3-13-2 zo dňa 25. 02. 2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Životné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje