Aktuálne výzvy
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Vykonávacie nariadenie Komisie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1324/2013 z 11....
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: OP Rybné hospodárstvo SR 2007- 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného...
17-12-2013
veda a výskum
SK- FR: SK – FR 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Podľa znenia verejnej výzvy SK-FR 2013 vyhlásenej dňa 02. 04. 2013 agentúra zverejňuje dňa 16. 12. 2013...
17-12-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
SR- ČR: 15. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov z OPCS SR-ČR 2007-2013
Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávny krajom vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie...
17-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení výzvy 4.1b Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 17. 12. 2013 bola uverejnená výzva s názvom...
17-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
16-12-2013
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Nestlé pre vodu v krajine
Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine....
16-12-2013
veda a výskum
OPVaV: Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informuje o výsledkoch...
13-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 240/2013 vydanom...
13-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva- nadnárodná spolupráca v oblasti kariérneho rastu výskumných pracovníkov
Program „Kapacity" 7. rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje