Aktuálne výzvy
13-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: PPA začala rozposielať rozhodnutia v opatrení pre mladých farmárov
„Z 2 029 žiadostí, ktoré agentúra obdržala do marca roku 2016 uspokojíme 500 žiadateľov sumou v celkovej...
13-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Pôdohospodárska platobná agentúra odštartovala predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017
Žiadatelia ich môžu predkladať od 10. apríla do 15. mája tohto roku. „Všetkým žiadateľom odporúčame,...
06-04-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: S finančnou podporou EÚ pomôžeme samosprávam s integráciou cudzincov do spoločnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí...
06-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O ZMENE SPRACOVATEĽA ŠTATISTIKY V PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA 4.1 A 4.2
Na základe oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra...
05-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k opatreniu 8.5 PRV 2014-2020
PPA zverejnila na www.apa.sk v Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Žiadosť o platbu Prílohu...
05-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020
PPA oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OPRH 2014-2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej...
03-04-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Zabezpečte pre svoje obce prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje...
31-03-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého...
31-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje informovať žiadateľov o poskytnutie...
24-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Rozširujeme podpory aj na pôvodné plemená oviec a sady s nižším počtom stromov na hektár
Ministerstvo rozširuje pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami Programu rozvoja vidieka....

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje