komunálna sféra, rozvoj obcí
2008-06-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva: 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie...
2008-06-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
2008-06-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
2008-05-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Na stránke ROP bol zverejnený zoznam schválených žiadostí z 1. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci...
2008-05-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva Nadácie VÚB : Podpora účasti vzdelávacích inštitúcií na obnove banskoštiavnickej Kalvárie
Na stránke Nadácie VÚB bola dňa 27.mája 2008 uverejnená výzva pre poskytnutie ďalšej formy pomoci v...
2008-05-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
Priebežná výzva v rámci OP Bratislavský kraj: Regionálna a mestská hromadná doprava
NEPREHLIADNITE! PRIEBEŽNÁ VÝZVA - Stále prebieha pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-05-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
Súhrrné informácie o výsledkoch Environmentálneho fondu
Na stránke Environmentálneho fondu boli zverejnené súhrnné informácie o dotáciách z Environmentálneho...
2008-05-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky grantového programu Konta Orange: Šanca pre Váš región
Základnou misiou programu, ktorý výhlásilo Konto Orange už po štvrtýkrát, je rozvoj regiónov Slovenska...
2008-04-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
„Tu sa nám páči tu chceme žiť“
Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska,...
2008-04-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bol zverejnený blokový grant Modernizácia verejného...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje