komunálna sféra, rozvoj obcí
2008-09-05
komunálna sféra, rozvoj obcí
ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV Z ACCENTURE FONDU
Na stránke nadácie Pontis bol zverejnený zoznam 16 rôznorodých podporených projektov, ktorý Accenture...
2008-08-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o...
2008-08-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania - 2. kolo
Riadiaci orgán pre ROP v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na svojej...
2008-07-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva MZ SR: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 22.7.2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
2008-06-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: Energetická efektívnosť vo verejných budovách
AKTUÁLNA VÝZVA: Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 16.6.2008 výzvu na predkladanie...
2008-06-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: “Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce”
AKTUÁLNA VÝZVA: Výzva na podávanie podprojektov v rámci blokového grantu “Otvárame dvere pre nové možnosti...
2008-06-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: Aby ľudia ľuďom pomáhali
VÝZVA: ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI - Nitrianska Komunitná nadácia vyhlásila grantový program Aby ľudia...
2008-06-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva: 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia
VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia č. 3.5 Získavanie zručností, oživovanie...
2008-06-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
2008-06-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje