komunálna sféra, rozvoj obcí
2007-05-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Komunitná nadácia Prešov otvorila druhé grantové kolo
Komunitná nadácia Prešov otvorila 12. apríla 2007 druhé tohtoročné grantové kolo. O grant do výšky 20...
2007-05-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantové kolo PORFIX 2007: „SPOLOČNE PRE LEPŠÍ ŽIVOT“
Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. vyhlasuje v spolupráci s Trenčianskou nadáciou a Nadáciou ARX grantové...
2007-05-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky: Šanca pre Váš región a výzva na prekladanie 2. fázy projektov
Šanca pre váš región Otvorený grantový program pod názvom „Šanca pre váš región“ realizuje Konto Orange...
2007-05-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2007
Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2007 Uznesením...
2007-04-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
Konferencia: Európske fondy pre rozvoj regiónov
V rámci sprievodného programu šiesteho ročníka výstavy regionálnych príležitostí a regionálneho rozvoja...
2007-04-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nové pravidlá rozpočtu EÚ
Výsledkom dvoch rokov intenzívnej práce je nová skupina finančných pravidiel, ktorej cieľom je zabezpečiť...
2007-03-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
!!! Pozor na termín uzávierky: Šanca pre Váš región!!!
Už o pár dní sa končí termín predkladania projektov v rámci programu Šanca pre Váš región. Uzávierka...
2007-03-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
EURÓPSKE PODNIKATEĽSKÉ OCENENIA 2007
Druhý ročník Európskych podnikateľských ocenení bol vyhlásený Európskou komisiou a v SR Národnou agentúrou...
2007-03-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí - Bratislavský samosprávny kraj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo dňa 19.3.2007 výzvu na predkladanie žiadostí...
2007-03-05
komunálna sféra, rozvoj obcí
Zásobník projektov z programového obdobia 2004-2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR z prostriedkov Regionálneho operačného programu SR v...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje