komunálna sféra, rozvoj obcí
2019-05-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eurMINV: Operačný program Efektívna verejná správa podporí vytvorenie SMART regiónov sumou 23 miliónov eur
Ministerstvo vnútra vyhlasuje výzvu s cieľom podporiť tvorbu SMART regiónov na Slovensku, ktoré budú...
2019-03-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
AKTUÁLNA VÝZVA Envirofond - Elektromobilita
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou...
2019-03-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
AKTUÁLNA výzva Envirofond - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálne zverejnenej výzve z Environmentálneho fondu, činnosť L5: Zvyšovanie...
2019-01-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznam o uzavretí výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
2019-01-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva na školenie k téme „POVINNOSTI...
2019-01-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Vláda odsúhlasila nové priority v oblasti integrácie Rómov do roku 2020
Na výjazdovom rokovaní vlády v Levoči 17. januára 2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie...
2019-01-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 dňa 18. februára 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2019-01-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019 - termín je 4. marca
Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená...
2019-01-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: V oblasti rómskej problematiky pracuje rezort vnútra na preventívnych opatreniach
Riešenie rómskej problematiky je jednou z priorít Ministerstva vnútra SR. Ministerka vnútra Denisa Saková...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje