komunálna sféra, rozvoj obcí
2006-02-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA RAKÚSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (COMMUNITY INITIATIVE...
2006-02-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2006
Podporované oblasti: I. Projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a zároveň na podporu...
2006-01-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
! ! ! ! AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV k zverejnenej výzve pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia ! ! ! ! !
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR s účinnosťou od 31.01.2006 pozastavuje prijímanie žiadostí...
2006-01-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva na Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia.
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Základná infraštruktúra...
2006-01-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva pre Opatrenie č. 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Opatrenie č. 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 1....
2006-01-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV pre Operačný program Základná infraštruktúra Priorita č.3 Lokálna...
2006-01-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje