komunálna sféra, rozvoj obcí
2017-08-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Zjednodušili sme podmienky výzvy na prístup k pitnej vode pre 1043 obcí a miest - hláste sa!
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo...
2017-08-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3
V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach: - C4...
2017-08-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Agrorezort zafinancuje rekonštrukciu 180 km ciest II. a III. triedy
• Zrekonštruuje sa 180 km ciest II. a III. triedy • Z 24 projektov schválených 22 projektov po celom...
2017-08-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: V regiónoch pribudnú nové cyklotrasy
V mestách a obciach na Slovensku pribudnú desiatky nových cyklotrás. Ministerstvo pôdohospodárstva a...
2017-07-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu
Vypísali sme novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie...
2017-07-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2017-06-05
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia o presiahnutí výšky alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy – OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2017-05-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú...
2017-05-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku
Viac ako 1200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného...
2017-05-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje