komunálna sféra, rozvoj obcí
2015-05-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že dňa 26.5.2015 bol na webovom sídle v časti...
2015-05-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
Oznámenie zo dňa 06.05.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 29.04.2015 na svojom...
2015-05-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...
2015-05-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...
2015-05-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného...
2015-04-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie č. 116 zo dňa 29.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
2015-04-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky ...
2015-03-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...
2015-03-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fondy: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,...
2015-03-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje