komunálna sféra, rozvoj obcí
2020-01-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Informačné semináre pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl ako aj ďalším pripravovaným výzvam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
2020-01-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Výzva na rozšírenie kapacít MŠ pre obce s prítomnosťou MRK
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásenú...
2019-07-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2019-07-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2019-07-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Špecifikácia činností podpory na rok 2020
Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory na rok 2020 s termínom predkladania jednotlivých...
2019-07-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
Open Door s.r.o. - Aktuálna dotačná možnosť pre obce s prítomnosťou MRK - cesty/chodníky/verejné osvetlenie
Dovoľujeme si Vám dať od pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť pre obce s prítomnosťou marginalizovaných...
2019-07-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom...
2019-05-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINEDU: Rezort školstva rozdelí dotácie prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk
Do 29. mája 2019 majú prevádzkovatelia detských dopravných ihrísk (DDI) možnosť podávať svoje žiadosti...
2019-05-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Výzvy na doplnenie žiadostí L5 a L5AP
Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019, dňa 17.5.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje