komunálna sféra, rozvoj obcí
2020-10-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Informácia o vyhodnotení žiadostí - EF 2020
Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie...
2020-09-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: Výzva - Cyklotrasy
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
2020-09-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Aktuálna výzva - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o...
2020-08-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Navýšenie alokácie - Výzva zameraná na triedený zber KO - ostatné regióny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-08-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond - aktuálne výzvy do 15. 12. 2020
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu. Podpora...
2020-02-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
2020-02-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
2020-02-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy
Zástupcovia miest a obcí, súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných...
2020-02-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-01-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Pripravovaný národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje