komunálna sféra, rozvoj obcí
2021-07-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: 2.2.1 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán...
2021-07-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom...
2021-07-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom...
2021-06-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 2.1.4-Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program...
2021-03-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP 4.3.1 - Zverejnenie výzvy na zelenú infraštruktúru
Dobrý deň, RO pre IROP zverejnil dňa 26.3.2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
2021-03-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu na zníženie spotreby energie pri prevádzke...
2020-12-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2021: Získajte dotáciu na zateplenie verejných budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu....
2020-10-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
MVSR: Národný projekt Covid MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo dňa...
2020-10-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Informácia o vyhodnotení žiadostí - EF 2020
Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie...
2020-09-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
IROP: Výzva - Cyklotrasy
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje