komunálna sféra, rozvoj obcí
2020-08-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Navýšenie alokácie - Výzva zameraná na triedený zber KO - ostatné regióny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-08-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond - aktuálne výzvy do 15. 12. 2020
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť z Environmentálneho fondu. Podpora...
2020-02-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
2020-02-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
2020-02-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy
Zástupcovia miest a obcí, súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných...
2020-02-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-01-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Pripravovaný národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...
2020-01-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka figuruje indikatívny harmonogram...
2020-01-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho...
2020-01-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách
Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje