komunálna sféra, rozvoj obcí
2010-03-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2010-03-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Informácia k ITMS
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam pre všetkých žiadateľov a prijímateľov, že z...
2010-02-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie č. 2/2010 k povinnostiam prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej internetovej stránke oznam...
2010-02-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený oznam o aktualizácii Programového manuálu...
2010-02-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o presune zarezervovaných termínov na predkladanie žiadostí o NFP
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na...
2010-02-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP 4.2: Zrušenie výzvy ROP-4.2-2010/01
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný...
2010-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev na podávanie ŽoNFP za jednotlivé OP pre rok 2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako Centrálny koordinačný orgán zverejnilo Indikatívny harmonogram...
2010-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2010-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
2009-12-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
Poľsko-Slovensko: Zmena termínu vyhlásenia druhej výzvy
Na stránke www.plsk.eu bol uverejnený oznam týkajúci sa zmeny plánovaného začiatku druhej výzvy na predkladanie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje