komunálna sféra, rozvoj obcí
2009-07-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
Rozdelili granty rozvojovej pomoci pre Balkán
Projekty slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid pre Balkán dňa 7.7.2009 odsúhlasila projektová komisia....
2009-07-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
Predĺženie termínu podávania žiadostí z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, LEADER
Nitriansky samosprávny kraj na základe usmernenia MP SR pre opatrenie osi 4 PRV SR predlžuje termín podávania...
2009-06-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/01
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/01 s názvom: „Zabezpečenie...
2009-04-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2009-03-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
Karpatská nadácia podporuje rozvoj darcovstva na Východe
Karpatská nadácia udelila granty v hodnote 5.600,- Eur Komunitnej nadácii Bardejov a Komunitnej nadácii...
2009-01-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky grantu: Detské ihriská
Karpatská nadácia v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. v rámci grantového programu Detské...
2009-01-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky: PrieStory 2009
Na internetovej stránke Nadácie Ekopolis boli zverejnené informácie o výsledkoch programu PrieStory...
2008-12-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky programu: Občianska voľba Pivovaru Šariš
Na internetovej stránke www.changenet.sk bola zverejnená informácia o tom, že Rada reprezentantov charitatívneho...
2008-11-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
Konferencia: Švajčiarsko - Slovenská spolupráca
Úrad vlády SR pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, euróspke záležitosti, ľudské...
2008-11-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Ekopolis pripravuje ďalšiu výzvu „Živé chodníky“
Nadácia Ekopolis a spoločnosť Toyota pripravujú ďalšiu výzvu, „Živé chodníky“, s uzávierkou prijímania...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje