komunálna sféra, rozvoj obcí
2022-08-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV 4.3 - výzva č.60 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 15. 8. 2022 výzvu na realizáciu pozemkových úprav. opatrenie...
2022-07-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
MDaVSR: Obnova historických a pamiatkovo chránených budov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú...
2022-06-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
Plán obnovy: Dobudovanie kapacít ZŠ
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu cez PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI: Oblasť: Kvalitné...
2022-05-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2022: Vyhlásená výzva L8
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránky Špecifikáciu činnosti v rámci: • Činnosť L8 - Zvyšovanie...
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPLZ 6.1.1 - Aktualizácia výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 31.3.2022
Novela zákona o verejnom obstarávaní ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená....
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Harmonogram výziev 2022-23
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosti...
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Harmonogram výziev 2022-23
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosti...
2022-03-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP - 4.3.1 Navýšenie alokácie výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2022-03-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Novelizácia zákona
Novelizácia zákona o Environmentálnom fonde prinesie efektívne zmeny. Dňa 15.03. 2022 nadobudla účinnosť...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje