komunálna sféra, rozvoj obcí
2016-01-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Oznámenie o zverejnení výzvy PL-SK
Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlasujú výzvu na predkladanie...
2015-11-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom...
2015-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-07-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
2015-07-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-06-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-22VS-1501
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2015-05-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva č. 5/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Výzva č. 5/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje