komunálna sféra, rozvoj obcí
2016-08-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
PO VUC: Brusel - Open days 2016
Od 10. do 13. októbra 2016 sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest Regióny a mestá za trvalo-udržateľný...
2016-08-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
TSK: Ministerstvo a sprostredkovateľský orgán Trenčianskej župy rokovali o nastavení procesov implementácie IROP
V pondelok 22. augusta 2016 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ako Sprostredkovateľského...
2016-06-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 6
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-06-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-06-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií...
2016-06-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Zrušenie výzvy 4.2.1 IROP na zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizáciu
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
2016-06-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity...
2016-05-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ZORGANIZOVALI ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVAM ZAMERANÝM NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zorganizovali Ministerstvo...
2016-05-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na úhradu dane obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
2016-05-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce
Vláda SR schválila 11. mája 2016 návrh na úhradu výdavkov za záchranné práce počas mimoriadnej situácie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje