komunálna sféra, rozvoj obcí
2017-01-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života...
2016-12-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia
Od začiatku novembra sme spustili šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné...
2016-12-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
2016-10-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014...
2016-09-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Dodatok č. 3 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zverejnilo Dodatok č. 3, ktorým...
2016-09-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
2016-09-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Program obnovy dediny 2017
Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením...
2016-08-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
PO VUC: Brusel - Open days 2016
Od 10. do 13. októbra 2016 sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest Regióny a mestá za trvalo-udržateľný...
2016-08-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
TSK: Ministerstvo a sprostredkovateľský orgán Trenčianskej župy rokovali o nastavení procesov implementácie IROP
V pondelok 22. augusta 2016 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ako Sprostredkovateľského...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje