komunálna sféra, rozvoj obcí
2011-04-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
2011-02-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Výzva na predkladanie iadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2011-02-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva k predkladaniu žiadostí o úhradu DPH pre opatrenia 3.4.1, 3.4.2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
2011-02-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
SRŠF a KF: Oznam v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 vydaný Centrálnym...
2011-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program č. 1/2011
Na stránke Regionálneho operačného programu bolo zverejnené usmernenie týkajúce sa: - postupu zverejňovania...
2010-12-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informácia k vydaniu záväzného harmonogramu výziev na rok 2011
Dňa 26.10.2010 schválil Monitorovací výbor pre ROP návrh revízie ROP, ktorý bol následne dňa oficiálne...
2010-11-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Dôležité upozornenie v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke upozornenie pre prijímateľov, že predlžovanie pôvodne...
2010-11-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualiovaná verzia Inštrukcií pre vypracovanie žiadostí o platbu
V nadväznosti na zmenu niektorých predpisov a postupov resp. požiadaviek Certifikačného orgánu, Riadiaci...
2010-11-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
2010-09-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program SPP: Dedičstvo regiónov 2010
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje