komunálna sféra, rozvoj obcí
2015-03-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej...
2015-03-20
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: Nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia
Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dnes vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu...
2015-03-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola...
2015-02-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: Pozvánka na konferenciu VEREJNÉ BUDOVY POD LUPOU
Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť...
2015-01-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Začal sa najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku
Bratislava (29. januára 2015) – Včera sa začal najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku, ktorého...
2015-01-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
Elektronický kontraktakčný systém bude od februára v ostrej prevádzke
Ministerstvo vnútra spúšťa od 1. februára 2015 ostrú prevádzku Elektronického kontraktačného systému...
2015-01-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Zverejnenie Písomného vyzvania pre Štátny fond rozvoja bývania
V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II bolo dňa 12. januára vyhlásené Písomné vyzvanie...
2015-01-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Základná infraštruktúra: Zaslanie skrátených monitorovacích správ
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...
2015-01-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 - Dotazník o stave projektu po skončení realizácie
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
2014-12-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015
Na stránke www.nsrr.sk bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev realizovaných v rámci operačných...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje